Quy định về điều kiện và điều khoản/

Khách hàng vui lòng đọc kỹ những quy định và Chính sách bảo mật của chúng tôi trước khi sử dụng website. Bằng việc truy cập vào website, Khách hàng đồng ý với quy định và chính sách bảo mật của chúng tôi.

Please read these terms and privacy policy carefully before using. By accessing our website, you agree with our terms and privacy policy. 

 
1. Quy định/ Terms and conditions
Chúng tôi yêu cầu khách hàng cung cấp một số thông tin cơ bản như email, họ tên, số điện thoại, địa chỉ giao dịch, thông tin giao dịch. Thông tin giao dịch bao gồm sản phẩm khách hàng chọn mua, tổng tiền, phương pháp thanh toán và thông tin thanh toán. Những thông tin này sẽ giúp chúng tôi giải đáp thắc mắc, tư vấn, đặt hàng cho khách hàng, thực hiện đánh giá phân tích chất lượng dịch vụ của chúng tôi.
We need your personal information including name, email, phone number, address, transaction information. Transaction information include product purchased, price, payment method and payment details. Information you provide will help us counsel, manage order for you, analyze and evaluate our services.

Khi đăng ký sử dụng dịch vụ của website, khách hàng cần cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ nhất.
You need to provide exact and enough information when registering our service.

Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi thông tin cung cấp cho chúng tôi.
You have responsibility for what you provided.

Khách hàng có thể sử dụng webite doradora.vn cho i) mục đích cá nhân phi thương mại ii) Khách hàng không được cung cấp bất kỳ thông tin nào của website mà chưa có sự cho phép bằng văn bản của MTV B-Carry iii) Khách hàng không được phép thay đổi hoặc chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào của website.
You can use website doradora.vn to i) personal purpose and noncommercial use ii) You are not allowed to provide any information on this website to third parties without MTV B-Carry permission iii) You are not allowed to change or edit anything on our website.

Website doradora.vn có thể chứa liên kết đến bên thứ ba không thuộc sở hữu của MTV B-Carry. MTV B-Carry hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung của website bên thứ ba. MTV B-Carry không có trách nhiệm chỉnh sửa, xóa hoặc thay đổi nội dung của website bên thứ ba.
Website doradora.vn can insert links to third-party websites which are not MTV B-Carry copyright. MTV B-Carry have no responsibility for editing, deleting or changing content of third-party websites.

 2. Quyền sở hữu trí tuệ/ Copyright
Tất cả quyền sở hữu trí tuệ trên website doradora.vn đều thuộc sở hữu của công ty TNHH MTV B-Carry. Những bản quyền trên website nhằm phân biệt và thể hiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, thay thế bất cứ thông tin nào của website phải được MTV B-Carry cho phép bằng văn bản. Chúng tôi có toàn quyền sửa đổi, xóa, bổ sung thông tin, giao diện, thành phần của website mà không cần báo trước.
MTV B-CARRY CO.,LTD copyright this website.Copyrights on our website are used to distinguish us from others and show our quality services. Any action that affects our website like copy, replace, change information on our website must be allowed by MTV B-Carry permission document.  We can edit, change or delete information, theme or element without advanced notification.

3. Thay đổi/ Changes
Chúng tôi có quyền thay đổi, bổ sung quy định và khách hàng có thể được chúng tôi báo trước qua email. Với việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, khách hàng đồng ý với những thay đổi đó.
We have permission to change our terms and conditions and you can be informed through email. By continuing using our services, you agree with our changes.

 4. Chính sách bảo mật/ Privacy policy
Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của khách hàng và chỉ tiết lộ thông tin cho bên thứ ba nếu được sự cho phép của khách hàng. Bên thứ ba có thể là dịch vụ giao nhận hàng hóa và các ứng dụng giao hàng online.
We guarantee Information Security for you and only provide your information for third parties if  you allow. Third parties could be express services and delivery applications.

 

Liên hệ

  • (028) 39 257 015
  • dauhudoremon.bcarry@gmail.com
  • 148B Ly Chinh Thang, Ward 7, Dis. 3, HCM city

Về chúng tôi

Top